Zaznacz stronę

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

 

 

 

1. Cele i zakres

1.1.Niniejszy dokument określa: cele, zasady oraz podejmowane działania związane z ochroną danych osobowych stosowane przez GO Partner Sp. z o.o. , ul. T. Chałubińskiego 9/2, 02-004 Warszawa, NIP: 7010576188. Podmiot wpisany do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000617638 zasady korzystania z serwisów internetowych www.go-partner.pl.

1.2. Korzystając z serwisów internetowych www.go-partner.pl („serwisy internetowe”) akceptuje Pan/Pani warunki niniejszej Polityki Prywatności.

2. Zastrzeżenia prawne

2.1. Właścicielem serwisów internetowych www.go-partner.pl jest GO Partner Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

2.2. Dane i informacje publikowane w naszych serwisach internetowych mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani przepisów o obrocie papierami wartościowymi.

2.3. Dane publikowane ww. serwisach internetowych mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani przepisów o obrocie papierami wartościowymi.

2.4. GO Partner Sp. z o.o. oraz podmioty powiązane dokładają wszelkich starań, aby dane oraz informacje zamieszczone na stronach ww. serwisów internetowych były kompletne i zgodne z prawdą, nie gwarantują jednakże ich poprawności, a w przypadku informacji pochodzących ze źródeł zewnętrznych ich zgodności ze stanem faktycznym lub prawnym i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

3. Przetwarzanie danych osobowych

3.1. Wszelkie pozyskiwane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Rozporządzenie RODO)

3.2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych („Administrator Danych Osobowych”) jest GO Partner Sp. z o.o. , ul. T. Chałubińskiego 9/2, 02-004 Warszawa, NIP: 7010576188

3.3. Podstawa prawna przetwarzana Pana/Pani danych osobowych jest uzależniona od celu i zakresu przetwarzania, tj. zachodzi jeden lub więcej z poniższych warunków:

• osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie Osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych;

• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych może być w zależności od sytuacji np. brak możliwości świadczenia określonych usług.

3.4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez ww. Administratorów Danych Osobowych oraz inne podmioty, z którymi Administrator Danych Osobowych podpisał odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

3.5. Przetwarzanie obejmuje zakres danych osobowych zawartych w udzielonej przez Pana/Panią zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz danych udostępnionych w celu realizacji właściwych umów.

Pana/Pani dane osobowe są pozyskiwane m.in. poprzez:

• formularz kontaktowy wypełniany online – gromadzone informacje służą w szczególności do informowania zainteresowanych osób o ofercie marketingowej

• zawarte z Panem/Panią umowy – gromadzone informacje służą realizacji tychże umów;

• dane o ruchu sieciowym oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin serwisów internetowych;

• cookies.

3.6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza ww. przepisy, Osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl).

Realizacja powyższych uprawnień wynika z przepisów prawa, może też wymagać pozyskania Administratora Danych Osobowych od Pana/Pani dodatkowych informacji w celu weryfikacji tożsamości.

3.7. Okres przetwarzania danych osobowych jest każdorazowo uzależniony od celu oraz zakresu przetwarzania. Zasadniczo w przypadku realizacji umów do momentu wygaśnięcia praw i obowiązków wynikających z danej umowy, w przypadku marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia sprzeciwu o zaprzestaniu przetwarzania, w przypadku wykonania ciążących na administratorze danych osobowych obowiązków prawnych do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

3.8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych osobowych, upoważnione organy administracji publicznej, podmioty doręczające korespondencję i przesyłki.

3.9. W sprawie uzyskania informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych: Administrator Danych Osobowych, GO Partner Sp. z o.o. , ul. T. Chałubińskiego 9/2, 02-004 Warszawa, biuro@go-partner.pl

4. Polityka Cookies

4.1. Nasze serwisy internetowe używają plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

4.2. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

4.3. Serwisy internetowe stosują cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:

• cookies google-analytics.com – statystyki dla witryn www.go-partner.pl 

• cookies powiązane z wtyczką „Facebook”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Facebook opisana jest tu: www.facebook.com/about/privacy/cookies

• cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)

4.4. Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/)

4.5. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach?

Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookies” można zmienić następujące ustawienia plików cookies:

• Usuwanie plików cookies

• Domyślne blokowanie plików cookies

• Domyślne zezwalanie na pliki cookies

• Domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki

• Określanie wyjątków dla plików cookies z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookies”.

5. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Zakładamy możliwość wprowadzania w przyszłości zmian do niniejszej Polityki Prywatności. Nowa wersja Polityki Prywatności będzie udostępniana ww. serwisach internetowych i będzie obowiązywała od dnia jej umieszczenia ww. serwisach internetowych.

11. Pytania odnośnie niniejszej Polityki Prywatności

Wszelkie pytania odnośnie niniejszej polityki prywatności prosimy kierować do Administrator Danych Osobowych, GO Partner Sp. z o.o. , ul. T. Chałubińskiego 9/2, 02-004 Warszawa, NIP: 7010576188, biuro@go-partner.pl